Ελλάδα
 ΥποψήφιοςΠαράταξηΓύρος Α'Γύρος B'ΈδρεςΣτήριξηΒουλ.2009
  Δεν υπάρχουν δεδομένα